غذای خشک سوپرپریمیوم نیچرزپروتکشن (گربه)

گلدیس پت ، نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن در ایران

 • Kitten

  مناسب برای گربه های در حال رشد از هر نژاد تا یکسال (مخصوص بچه گربه ها)
 • Persian

  مناسب برای گربه های پرشین (بالای یکسال)
 • Indoor

  مناسب گربه های خانگی (یکسال به بالا)
 • Sensitive Digestion

  مناسب برای گربه های با گوارش حساس (یکسال به بالا)
 • Urinary Formula-S

  مناسب برای جلوگیری از تشکیل سنگ مثانه گربه (بالای یکسال)
 • Neutered

  مناسب برای گربه های عقیم شده (یکسال به بالا)