غذای خشک سوپرپریمیوم نیچرزپروتکشن (سگ)

گلدیس پت ، نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن در ایران

 • Puppy Starter

  غذای خشک مناسب برای توله سگ های تمام نژادها 4 تا 8 هفته
 • Mini Junior

  غذای خشک مناسب برای مناسب برای توله سگ های نژاد کوچک 2 تا 10 ماه (1 تا 10 کیلو)،گلدیس پت نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن(سوپر پریمیوم)
 • Medium Junior

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای مناسب برای توله سگ های نژاد متوسط 2 تا 12 ماه (11-25 کیلو)
 • Maxi Junior

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای توله سگهای نژاد بزرگ 2 تا 18 ماه ، گلدیس پت نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن
 • Junior Lamb

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای توله سگ های در حال رشد با گوشت بره(تمام نژادها) از 2 تا 18 ماه،گلدیس پت نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن در ایران
 • Mini Adult

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگ های بالغ نژاد کوچک 1 تا 10 کیلوگرم، گلدیس پت نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن در ایران
 • Mini Adult Lamb

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگ نژاد کوچک بالغ با گوشت بره 1 تا 10 کیلوگرم
 • Medium Adult

  غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگهای بالغ نژاد متوسط 11 تا 25 کیلوگرم
 • Maxi Adult

  غذای کامل مناسب برای سگ های بالغ نژاد درشت (بالای ۲۵ کیلوگرم)
 • Light

  مناسب برای سگ های بالغ و تمامی نژادها با پایین ترین میزان مصرف کالری
 • Active

  مناسب برای سگ های بالغ اکتیو تمامی نژادها
 • Extra Salmon

  مناسب برای همه نژادها (جدید)
 • Adult Lamb

  مناسب برای سگ های بالغ برای تمامی نژادها (باگوشت بره)