• مناسب برای سگ های بالغ برای تمامی نژادها (باگوشت بره)
  • مناسب برای همه نژادها (جدید)
  • مناسب برای سگ های بالغ اکتیو تمامی نژادها
  • مناسب برای سگ های بالغ و تمامی نژادها با پایین ترین میزان مصرف کالری
  • غذای کامل مناسب برای سگ های بالغ نژاد درشت (بالای ۲۵ کیلوگرم)
  • غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگهای بالغ نژاد متوسط 11 تا 25 کیلوگرم
  • غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگ نژاد کوچک بالغ با گوشت بره 1 تا 10 کیلوگرم
  • غذای خشک نیچرزپروتکشن مناسب برای سگ های بالغ نژاد کوچک 1 تا 10 کیلوگرم، گلدیس پت نماینده انحصاری محصولات نیچرزپروتکشن در ایران